Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2013

crystaldie
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
— zoo
Reposted fromzoo zoo viamalchanceux malchanceux

August 17 2013

crystaldie
8129 f27d
crystaldie
8121 c61f
Reposted bykotpokerowyhanutakarllabe-beautifulkeytoyourheart2B-proud
crystaldie
8065 467e 500
Reposted byMagyakotpokerowy

August 07 2013

crystaldie
6524 46d4
Reposted bybourricot bourricot
crystaldie
6515 2815 500
crystaldie
6510 a7d4

July 23 2013

crystaldie
9424 e295
crystaldie
8880 6c54 500
Reposted bydeletemepleaseomgMoniaukepaniofermabadalena

July 22 2013

crystaldie
9311 4ad2 500
crystaldie
9039 7201 500
Reposted bybadalena badalena
crystaldie
8928 4a50
crystaldie
8695 b117
Reposted byHopeMotherOfFoolsdelRayobadalenawhoisthere
crystaldie
6393 cb58 500
Reposted bypoche poche
crystaldie
6120 bead
Reposted bylonelygirl15 lonelygirl15

July 18 2013

crystaldie
A twoje rzęsy łaskoczą mnie w szyję
I czuję, że żyję, nigdy cię nie zostawię
— Pezet
Reposted fromkatalama katalama viamalchanceux malchanceux

June 15 2013

crystaldie
8431 ff67

May 16 2013

crystaldie
5543 57dc 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viadivi divi

February 25 2013

crystaldie
6950 ecca
Reposted bymllescribblerdivipolaczetto

February 02 2013

crystaldie
Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy
— Edward Stachura
Reposted fromkonwalia konwalia viaemoxcoree emoxcoree
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl