Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2013

crystaldie
Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy
— Edward Stachura
Reposted fromkonwalia konwalia viaemoxcoree emoxcoree
crystaldie
Zaciskam pięści i patrze przed siebie, mój świat rozpada się na części, a Ty nic o tym nie wiesz.
Reposted fromgdybam gdybam viaemoxcoree emoxcoree

January 24 2013

crystaldie
0425 b615
Reposted fromparamaribo paramaribo
crystaldie
7110 0689
Reposted fromparamaribo paramaribo
crystaldie
2464 432d
Reposted fromparamaribo paramaribo
crystaldie
2771 0e86
Reposted fromparamaribo paramaribo
crystaldie
0881 1d83
Reposted fromparamaribo paramaribo
crystaldie
mój narkotyku, mój tlenie

-Eldo
Reposted fromparamaribo paramaribo
crystaldie
0092 b002
Reposted fromparamaribo paramaribo
crystaldie
2506 d6f8
Reposted fromparamaribo paramaribo
crystaldie
2732 c21b
Reposted fromparamaribo paramaribo
crystaldie
Nie widziałam Cię już od miesiąca.

I nic. Jes­tem może bledsza,

Trochę śpiąca, trochę bar­dziej milcząca,

Lecz wi­dać można żyć bez powietrza. 
Reposted bytymbark1936notthesametehasChelseaSmilebadalenahowfaryouwouldgobutterbeerannceycannellle

January 21 2013

crystaldie
2343 6c85

January 19 2013

crystaldie
0708 ec57
crystaldie
Ludzie nazywają nas odmieńcami
Bo żyjemy jak szaleni
— Kings of Leon [tłum.]
Reposted fromxmajek xmajek viabadalena badalena
crystaldie
0382 a69e
Reposted fromtegoniema tegoniema viabadalena badalena
crystaldie
Mimo wszystko, naiwnie czekam, lecz nie wiem na co.
Reposted fromboredwithlife boredwithlife viabadalena badalena
crystaldie
Nie mam już Ciebie, największa strata, nienawidzę za to siebie i całego świata
— Pih
Reposted fromoceanstrat oceanstrat viabadalena badalena
crystaldie
fajnie było do póki się nie zakochałam
Reposted fromrisky risky viabadalena badalena
crystaldie
Pozwól, że opowiem ci o znajomości,
Która trwa chociaż nie jest pewna swojej przyszłości
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viabadalena badalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl